Meistä

Jobsite Oy toimii Skandinavian johtavien putkiurakoitsijoiden yhteistyökumppanina Suomessa ja Ruotsissa.

Uusissa ja saneerausprojekteissa eri puolilla Skandinaviaa. Lisäksi valmistamme ja toimitamme teräsrakenteita asiakkaillemme Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeimpiä asiakaskohteita ovat prosessi-, metsä- ja kemianteollisuus sekä voimalaitokset. Toimintaamme ohjaavat standardit ISO 9001, ympäristöstandardi 14001 työ- ja turvallisuusstandardi OHSAS 18001. Asiakkaan ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset ovat tärkeä osa toimintaamme.

Ympäristötoiminnan jatkuvassa parantamisessa noudatetaan standardin ISO 14001:2004 vaatimuksia. Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa yrityksemme toimintaa ja pyrimme varmistamaan, että toimintamme on kaikilta osin ympäristöasiat huomioivaa.

MM. seuraavien laitetoimittajien projekteissa. Alat: Valdkonnad: voimalaitokset, paperi– ja selluteollisuuus.

Laatu

Henkilökuntamme noudattaa seuraavia laatujärjestelmiä. Laatujärjestelmämme noudattaa SFS-EN ISO 9001:2008 -laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia.

Hitsaus on liiketoimintamme osaamisen ydin, koska sillä on merkittävin vaikutus tuotteidemme laatuun ja kustannuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää että hitsaus suoritetaan tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja hitsaukseen annettujen vaatimusten mukaisesti.

Hitsauksen hallitseminen on osoitus laadusta ja antaa meille vahvan kilpailuedun sektorillamme.

Pysyviä liitoksia tuotannossa tehdään hitsausprosesseilla 111, 141, 135, 136 ja 138. Hitsattavat valmistusmateriaalit kuuluvat (pääsääntöisesti) materiaaliryhmiin 1.1, 1,2, 5.3 ja 8.1 (CEN ISO/TR 15608).

Hitsausmenetelmät on hyväksytty SFS-EN ISO 15614-1 vaatimusten mukaan, huomioiden osaltansa tuotestandardien ja asiakkaiden spesifikaatioiden lisävaatimukset testauksille. Tuotannon hitsausohjeet (WPS) on laadittu SFS-EN ISO 15609-1 teknisen sisällön mukaisesti.

Hitsauksen laadunhallinta toteutuu SFS-EN 3834 -metallien sulahitsauksen laatuvaatimuksen tasoa 2 ja kattavien laatuvaatimusten vaatimustasoa noudattaen.